РОЗСТРОЧКА ДО 12 МІСЯЦІВ

Трактор John Deere 8335R

Ціна: 140000$
Купити
РОЗСТРОЧКА ДО 12 МІСЯЦІВ

Дискова борона Gregoire Besson Big Chief XRVL

Ціна: 23000$
Купити
РОЗСТРОЧКА ДО 12 МІСЯЦІВ

Мотопомпа Honda WT40X

Ціна: 33300 грн.
Купити
РОЗСТРОЧКА ДО 12 МІСЯЦІВ

Зерновоз MAN 26.480 TGA

Ціна: 33300$
Купити
РОЗСТРОЧКА ДО 12 МІСЯЦІВ

Мотопомпа Honda WT40X

Ціна: 33300 грн.
Купити
РОЗСТРОЧКА ДО 12 МІСЯЦІВ

Самохідний обприскувач New Holland SP 275F

Ціна: 170000$
Купити

Найцікавіше

Технології мінерального живлення зернових культур

Високі врожаї зернових культур можливі за умови забезпечення їх повноцінним живленням. Для розвитку рослини потребують світло, тепло, воду й поживні речовини. У складі культур міститься близько 70 хімічних елементів. Головні серед них — вуглець, кисень і водень. Наступні за значущістю — азот, фосфор і калій.

Попри наявність цих елементів у складі найбільш корисних для ґрунту і рослин органічних добрив, їхня концентрація в останніх настільки незначна, що для досягнення високих урожаїв їх потрібно вносити по 50–60 т/га, що за нинішнього занепаду в нас тваринництва спонукає до застосування мінеральних добрив хімічного походження.

Проте застосування мінеральних добрив має два істотних застереження: по-перше, вони забруднюють довкілля (щороку з ними на поля України надходить близько 133 тис. т фтору, 1,6 тис. т цинку, міді й інших екологічно небезпечних елементів). По-друге, вартість мінеральних добрив із кожним роком стрімко зростає. Це спонукає сільгоспвиробників до дбайливого й ощадного використання мінеральних добрив.

Донедавна через невисокі ціни й фізико-механічні властивості мінеральні добрива вносили в ґрунт на 80% поверхневим способом, 10% — одночасно з сівбою і 10% — за підживлення посі­вів. Широке застосування поверхневого способу визначало те, що добрива випускали переважно в порошкоподібному і дрібнокристалічному вигляді та потребували ретельного перемішування і тривалого контакту з ґрунтом.

Такі добрива загортали в ґрунт звичайними ґрунтообробними знаряддями під час оранки, культивації чи боронування. Ці засоби тією чи іншою мірою локалізують добрива в ґрунті, проте глибина їхнього загортання для кожного випадку різниться і не завжди відпо­відає потребам рослин.

Під час культивації основна маса добрив залишається на поверхні ґрунту й у шарі до 5 см.

За оранки без передплужника на глибину 25 см кількість добрив зростає в напрямі від верхнього шару до нижнього і сягає максимуму в шарі 16–20 см. За оранки з передплужником кількість добрив зростає від верхнього шару (4 см) до нижнього. У шарі до 16 см залишається лише 14% добрив, що не забезпечує належного живлення молодих рослин на початку вегетації. На глибині 16–25 см міститься до 86% добрив, 37% з них концентруються біля дна борозни в шарі 24–25 см, що не забезпечує повної ефективності добрив.

Слід зазначити, що за описаною вище технологією застосування мінеральних добрив використовують лише 28% азоту, 20% фосфору і 32% калію. Значно ефективнішим способом є внесення добрив безпосередньо в ґрунт вузькими стрічками на потрібній відстані від рядка рослин, що дає змогу підвищити вищеназвані показники, відповідно, до 50, 20 і 50% та зекономити до 30% мінеральних добрив.

Найкращим агротехнічним засобом, що дає змогу це реалізувати, є внесення основної дози добрив одночасно з висіванням. Під час припосівного (стартового) внесення добрива (переважно фосфорних форм) розташовують або безпосередньо в посівному рядку разом із насінням, або на відстані 2–3 см від рядка насіння, як убік так і вглиб. При цьому фосфорні добрива варто розташовувати якнайближче до насіння, бо коріння рослин використовують лише незначну кількість загальної внутрішньої поверхні ґрунту, а вміст фосфору в ґрунтових розчинах становить лише 0,2–2,5 кг/га. Водорозчинні фосфати з добрив майже не переміщуються у ґрунті й за поверхневого способу внесення перша культура використовує їх лише на 10–20%. Установлено, що запасів фосфору в насінні, яке висіва­ється, недостатньо й потреба молодих рослин у цьому елементі перевищує потребу в азоті й калію в декілька разів. Отримавши підвищену кількість стартового фосфору, молоді рослини пришвидшено формують кореневу систему, що сприяє повнішому засвоєнню елементів живлення і вологи. Як наслідок, середня прибавка врожаю озимини від стартового удобрення фосфором дозою 10–15 кг/га становить 2,9 ц/га за врожайності на контролі 22,6 ц/га.

Що стосується азотних добрив, то агрономічні дані свідчить про обов’язкову потребу відокремлення добрив від насіння.

У результаті багаторічних дослідів Полтавського СГІ на чорноземах за вирощування зернових зі стрічковим унесенням основних добрив дійшли висновку про можливість унесення добрив через міжряддя зернових культур і на глибину, вдвічі більшу, ніж стрічка насіння.

Для просапних культур поверхневе внесення добрив створює відчутну позиційну віддаленість основної маси добрив від насіння і сходів рослин. Що ширше міжряддя, то більший період від проростання насіння до початку живлення коріннями молодих рослин. Через це локалізація добрив за широкорядного висівання значно ефективніша, ніж на культурах із міжряддями 8–15 см.

Слід зазначити, що низка дослідників вважає за доцільне на важких ґрунтах вносити фосфорні й особливо калійні добрива за осіннього обробітку ґрунту. Як варіант, під кукурудзу за технологією Strip-till їх можна вносити під час чизелювання в борозну, що залишає чизельна лапа. Навесні сівалка рухається маркерним слідом, який залишає восени чизель, насіння висівають у борозну, а стартові добрива — на відстані 2–3 см від рядка насіння.

З-поміж вітчизняних розробок найбільш наближеними до розглянутих технологій і засобів механізації ґрунтообробно-посівних робіт є посівні комплекси ALCOR, що розробило й серійно випускає ПАТ «Ельворті». Призначені вони для посі­ву зернових, зернобобових та інших культур за традиційного, мінімального й консервуючого допосівного обробітку ґрунту.

На легких ґрунтах можуть здійснювати пряму сівбу без попереднього обробітку ґрунту. Виконують за один прохід суцільну передпосівну культивацію на глибину посіву і 100%-ве підрізання бур’янів, смуговий підґрунтоворозкидний висів насіння і стартових міндобрив, вичісування зрізаних бур’янів та коткування засіяних смуг. Випускають дві моделі таких комплексів — ALCOR 7,5 і ALCOR 10 — із робочою шириною захвату, відповід­но, 7,5 та 10 м.+

Агрегатуються дані комплекси з тракторами потужністю від 180 та 280 к. с. відповідно.

 

Розкидач міндобрив AMAZONE ZA-M 1501

Технічний стан
Ціна: 5000$
Купити

Дискова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56

Технічний стан
Ціна: 26000$
Купити

Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN GTW-25

Технічний стан
Ціна: 28000$
Купити

Бензовоз MAN TGA 19.293

Технічний стан
Ціна: 18300$
Купити

Сівалка Monopill SE 24 Kverneland

Технічний стан
Ціна: 14900$
Купити

Дискова борона Gregoire Besson Big Chief XRVL

Технічний стан
Ціна: 23000$
Купити
Перейти ВВЕРХ