Найцікавіше

Вплив азоту на родючість грунтів

Фіксація молекулярного азоту атмосфери є одним із найважливіших біохімічних процесів, який суттєво впливає на родючість ґрунтів і забезпеченість рослин біологічним азотом.

За даними ФАО, вклад біологічної азотфіксації у сільське господарство приблизно вдвічі перевищує вклад хімічних азотних добрив.

Крім того, біологічний азот має важливе екологічне значення, бо надходить у ґрунт поступово впродовж усієї вегетації, що унеможливлює його надлишкове накопичення й знижує небезпеку забруднення рослинницької продукції та навколишнього середовища.

Зв’язування молекулярного азоту здійснюється прокаріотними мікроорганізмами, які за принципом взаємодії з рослинами поділяються на симбіотичні, асоціативні й вільноживучі.

У процесі симбіотичної азотфіксації бобові рослини за участі бульбочкових бактерій здатні накопичувати від 60 до 300 кг азоту на гектар за рік, збагачуючи ґрунт і створюючи резерв зазначеного органогенного елемента.

Перейти ВВЕРХ