Найцікавіше

Вплив калію на продуктивність молочної галузі

Калій має прямий і опосередкований вплив на молочну продуктивність, якісні показники молока та відтворну функцію високопродуктивних корів.

Багато закордонних дослідників зазначають, що підвищення вмісту калію в сухій речовині раціону на початку та впродовж лактації сприяє підвищенню молочної продуктивності корів і вмісту молочного жиру.

Вони вказують, що таке зростання молочної продуктивності та якості молока не пов’язане зі збільшенням споживання сухої речовини корму. Ці позитивні зміни впродовж лактації відбуваються як відповідь на додаткове введення калію, яке вказує на роль його іонів у багатьох дуже важливих біологічних і біохімічних процесах, таких як підтримка осмотичного потенціалу в клітинах, передача нервових імпульсів, ферментні реакції в клітинному метаболізмі, підтримання нормального фізіологічного стану нирок та скорочувальної функції серцевої, скелетної та гладкої мускулатури.

Збільшення відсотка молочного жиру пояснюється частковим зниженням вмісту проміжних продуктів, які гальмують його синтез. Ці продукти створює мікробна популяція в рубці. Через кров вони потрапляють до молочної залози, де гальмують синтез молочного жиру, погіршуючи вироблення кількох ферментів, необхідних для його синтезу в молочній залозі.

Зниження рівня цих проміжних продуктів, що перешкоджають синтезу молочного жиру, виражається через коригування кислотно-лужного балансу шляхом додавання калію, яке забезпечує збільшення рН у рідині, де відбувається мікробне перетворення жирів внаслідок зміни мікробного пейзажу рубця.

Перейти ВВЕРХ